Zloženie výborov a dozorných rád odborných sekcií SSSaPA

na roky 2016 – 2019

 

05201 Sekcia sestier pracujúcich v internej medicíne a príbuzných odboroch (2017 – 2020)

Výbor:

predseda: Bc. Katarína Pavuková

podpredseda: PhDr. Helena Vavrúšová

vedecký sekretár: Mgr. jana Vadkertiová, MBA

člen: Mgr. Anna Čellárová

člen: Katarína Padisz, dipl. s.

Dozorná rada:

PhDr. Andrea Martinkovičová

Mgr. Eva Moštenanová

Etela Simonová, dipl. s.

 

05202  Sekcia sestier pracujúcich v pediatrii

Výbor:

predseda: Mgr. Zina Veždúrová

člen: Bc. Anna Lowingerová

člen: Bc. Elena Kurhajcová

Dozorná rada:

Ildiko Bertalanová                                

Janka Giertlová  Brezno

Mária Timurová Mária

      

05203 Sekcia sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v gynekológii a pôrodníctve

Výbor:

predseda: Mgr. Ľubica Staroňová

podpredseda: Mgr. Zuzana Nepelová

vedecký sekretár: Mgr. Dadová Darina

člen: Bc. Ľubomíra Eckhardtová

Dozorná rada:

Mgr. Lucia Brozmanová

Mária Karelová

Zlatica Hrašková

 

05204  Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne

Výbor:

predseda: PhDr. Monika Matošová

vedecký sekretár: Mgr. Natália Nagyová

člen: Mgr. Oľga Pilková

člen: Mgr. Silvia Tomášová

člen: Bc. Irena Forschnerová

Dozorná rada:

Danka Landlová

Bc. Miroslava Kecerová

Marcela Auxtová

 

05205  Sekcia sestier pracujúcich v chirurgických odboroch

Výbor:

predseda : Mgr. Mária Judičáková

tajomník : PhDr. Jana Farkašová PhD

vedecký sekretár : Mgr. Mária Balková

Dozorná rada:

Marcela Bandžáková

Iveta Macková

Jarmila Sokolová

 

05206  Sekcia asistentov výživy

Výbor:

predseda: Bc. Diana Kováčová

hospodár: Marta Berešová

vedecký sekretár: Bc. Jana Lattová

člen: Mária Töröková

člen: Monika Krivosudská

člen: Ing. Bibiana Orendášová

Dozorná rada:

Ing. Jana Krempaská

Gabriela Koščová

Bc. Zuzana Podmanická

 

05207  Sekcia sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov

Výbor:

predseda: PhDr. Marta Majeríková

podpredseda: Mgr. Zuzana Machálková

vedecký sekretár: PhDr. Marek Šrank, PhD.

člen: PhDr. Alžbeta Čuríková, PhD.

člen: Mgr. Lenka Vraníková

člen: PhDr. Darina Matuščinová

Dozorná rada:

Bc. Ľubomír Ondriš

PhDr. Monika Lagová

Mgr. Renáta Šimková

 

05210 Sekcia sestier pracujúcich v urológii

Výbor:

predseda: Mariana Schwarzová

podpredseda: Mgr. Oľga Žňavová

vedecký sekretár: Mgr. Gabriela Harceková

člen: Bc. Adriana Vyletelová

Dozorná rada:

Mgr. Petra Kubániková

Bc. Jana Gordíková

 

05215 Ošetrovateľského manažmentu

Výbor:

predseda: Mgr. Lucia Brozmanová

podpredseda: PhDr. Jana Švecová

vedecký sekretár: Mgr. Alena Cerovská

člen: PhDr. Anna Škamlová

člen: PhDr. Viera Šebeková, PhD.

Dozorná rada:

Daniela Hlavačková

Mária Felgerová

PhDr. Mária Backová

 

05216  Sekcia sestier pracujúcich v onkológii

Výbor:

predseda: PhDr. Eva Baďuríková, PhD.

podpredseda: PhDr. Alena Uríčková, PhD.

vedecký sekretár: Eva Matulová

člen: Ľuboslava Pavluvčiková

člen: PhDr. Iveta Michaličková

Dozorná rada:

Mgr. Dana valentová

Mgr. Anna Honzová Tašká

Henrieta Györögová

 

05217  Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii

Výbor:

predseda: PhDr. Jana Híčiková

podpredseda: PhDr. Andrea Krkošková, PhD.

vedecký sekretár: Mgr. Alena Antoníková

člen: PhDr. Viera Borbélyová

člen: Jana Frkáňová

Dozorná rada:

Mgr. Helena Púčeková

Mgr. Ľubica Svistáková

Darina Drozdová

 

05219  Sekcia endoskopických sestier

Výbor:

predseda: Stanislava Sabová

podpredseda: Mgr. Stanislava Oravcová

vedecký sekretár: Viera Precáková

člen: Viera Pavlovičová

člen: Dagmar Máčovská

Dozorná rada:

Mária Slováková

Marta Adamkovičová

PhDr. Adela Ivanová

 

05221  Sekcia sestier pracujúcich v diabetológii (2017 – 2020)

Výbor:

predseda: PhDr. Eva Szabóová

podpredseda: Ing. Jana Krempaská

vedecký sekretár: Katarína Padisz, dipl. s.

člen: Dagmar Mareková

člen: Melinda Rancsóová

Dozorná rada:

Mgr. Mária Majerníková

Kvetoslava Škubová

Jaroslava Šimkovičová

 

05223 Sekcia pedagogických pracovníkov

Výbor:

predseda: Prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.

vedecký sekretár: Doc. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD. MHA, mim. prof.

člen: PhDr. Andrea Martinkovičová

člen: PhDr. Jana Švecová

člen: PhDr. Nádežda Justová

Dozorná rada:

PhDr. Gabriela Sojková

Mgr. Jana Wagnerová

Mgr. Magdaléna Molčanová

 

05230  Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii

Výbor:

predseda: Mgr. Renáta Jančovičová

podpredseda: PhDr. Jana Bazárová

vedecký sekretár: Mgr. Ľubica Kaiserová

člen: PhDr. Gabriela Magyarová, PhD., MPH

člen: PhDr. Katarína Chromčíková

člen: Mária Vachová, dipl. s.

Dozorná rada:

PhDr. Vlasta Baňasová, PhD.

Kristína Dubničková

Michaela Galková, PhD.

 

05231  Sestier pracujúcich v intenzívnej medicíne v pediatrii

Výbor:

predseda: PhDr. Andrea Bučuričová

podpredseda: Mgr. Elena Adamecká

vedecký sekretár: Mgr. Monika Výrobíková

člen: PhDr. Eva Kučerová

člen: Mgr. Marta Scheryová

Dozorná rada:

Lucia Behunová

Mgr. Ivana Tothová

Iveta Belicová

 

05233 Sekcia sestier pracujúcich v algeziológii

Výbor:

predseda: Jana Snopková

podpredseda: Jana Vrabcová

vedecký sekretár: PhDr. Daniela Rybárová, PhD.

člen: Alena Ďuricová

člen: Valéria Machlicová

člen: Ivana Fukasová, dipl. s.

Dozorná rada:

Mgr. Ľubomíra Jágelková

Emília Bariaková

Mgr. Božena Malíčková

 

05234  Sekcia zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v mamológii

Výbor:

predseda: PhDr. Erika Zámečníková

tajomník: PhDr. Andrej Lučenič, PhD.

pokladník: Ingrid Pástiová

člen: Mgr. Danka Miková Baxová

člen: Bc. Júlia Petríková

Dozorná rada:

Mgr. Andrea Mináriková – predseda

Bc. Martina Bereczká

Bc. Monika Kajánková