Zloženie výborov a dozorných rád územných sekcií SSSaPA

na roky 2016 – 2019

 

401  Sekcia v Banskej Bystrici

Výbor:

predseda: Mgr. Soňa Prandlová

podpredseda: Eva Škvarková

vedecký sekretár: Petr Bruchala

člen: Mgr. Darina Dadová

člen: Pavlína Šimonová

Dozorná rada:

Mgr. Helena Jaceková

Mgr. Ingrid Krišteková

PhDr. Monika Trnovcová

 

407  Sekcia v Komárne

Výbor:

predseda: PhDr. Zlatica Halmová, MPH.

podpredseda: PhDr. Katarína Gogoľová

tajomník: Zuzana Dóczeová

člen: Mgr. Melinda Kiss

člen: Mgr. Gabriella Lestár

Dozorná rada:

Mgr. Alica Zsomnorgyi

Melinda Rancso

Mgr. Danka Valovičová

 

413  Sekcia v Lučenci

Výbor:

predseda: Mgr. Marta Kiapešová

vedecký sekretár: Anna Belková

pokladníčka: Iveta Miklušicová

Dozorná rada:

Bc. Helena Adamecká

Bc. Žaneta Ušiaková

Darina Zöldová

 

414  Sekcia v Martine

Výbor:

predseda: PhDr. Jana Ucháľová

podpredseda a vedecký sekretár: PhDr. Eva Ferencová

člen: Mgr. Jana Vadkertiová, MBA

člen: PhDr. Anna Bullová

člen: Mgr. Tatiana Mikitová

Dozorná rada:

predseda: Mgr. Tatiana Urgelová

Mgr. Janka Žukovičová

Mgr. Oľga Žňavová

 

421  Sekcia v Prešove

Výbor:

predseda: PhDr. Božena Sokolová

tajomníčka: Gabriela Marciová

pokladníčka: Bc. Anna Migašová

člen: Mgr. Mária Petrová

člen: Elena Vasilišinová

Dozorná rada:

Mária Timurová

Darina Pankuchová

Mária Toroková

 

423  Spolok SZP v Rimavskej Sobote

Výbor:

prezidentka: Daniela Köbölová

vedecký sekretár: Milada Obšelová

tajomník: Mgr. Magdaléna Kureková

pokladník: Božena Turoňová

člen: Mgr. Anna Antalová

člen: Mgr. Denisa Baligová

člen: Marcela Spodniaková

Revízna komisia  – dozorná rada:

Renata Hanková

Iveta Gašeková

Agnesa Papaneczová

 

 

424  Sekcia v Rožňave

Výbor:

predseda: Eva Manková

vedecký sekretár: Lenka Plačková

pokladník: Mgr. Bibiána Roziková

člen: Slávka Nováková

člen: Žaneta Urbančíková

Dozorná rada:

Marta Bajzatová, dipl. s.

Júlia Beňová, dipl. s.

Mgr. Andrea Szöllos

 

429  Sekcia v Trenčíne

Výbor:

predseda: Mgr. Lenka Vraníková

podpredseda: Mgr. Zuzana Malcová

vedecký sekretár: Mgr. Zuzana Mojžišová

člen: PhDr. Marta Majeríková

člen: Mgr. Ivana Dužeková

Dozorná rada:

Mgr. Emília Hrmová

Zdenka Čmelková

Mgr. Monika Vojdanová

 

431  Sekcia vo Veľkom Krtíši

Výbor:

predseda: PhDr. Mária Backová

podpredseda: Mgr. Marta Bartošová

vedecký sekretár: Mgr. Edita Procházková

člen: Bc. Mária Gyorgyová

člen: Judita Tutajová

Dozorná rada:

Jana Ďurčová

Hedviga Jakubčáková

Anita Ridzoňová

 

448  Sekcia v Brezne

Výbor:

predseda: Mgr. Zina Veždúrová

člen: RNDr. Edita Niklová

člen: Mária Cabanová

Dozorná rada:

Veverková Katarína
Mistríková Anna

Mihalisková Bibiana

 

450 SSSaPA

Výbor:

predseda: PhDr. Andrea Bučuričová
podpredseda: PhDr. Erika Zámečníková
vedecký sekretár: Mgr. Lucia Brozmanová
členka výboru: PhDr. Marta Majeríková
členka výboru: Mgr. Lenka Vraníková

Dozorná rada:

Mgr. Mária Judičáková

Stanislava Sabová

Mgr. Zina Veždúrová