Téma: Nové diagnostické a terapeutické postupy v karcinóme prsníka z pohľadu sestry, význam edukácie v prevencii, diagnostike a liečbe karcinómu prsníka, ošetrovateľská starostlivosť o pacientku s karcinómom prsníka počas chirurgie, rádioterapie a chemoterapie, kazuistika v mamológii, varia. Kontakt: PhDr. Erika Zámečníková, Mamologické oddelenie, OÚsA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava, tel., e-mail: 02/ 32249 608, 0911/770 676, erika.zamecnikova@ousa.sk; Organizuje Sekcia zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v mamológii SSSaPA, SEKCAMA SOS SLS.