Téma: Nové trendy v self-monitoringu. Organizuje Sekcia sestier pracujúcich v diabetológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek. Kontakt: Mgr. Eva Szabóová, tel.: 0907498493, e-mail: eva.szaboova58@gmail.com