Kontakt: Mariana Schwarzová, e-mail: mschwarzova@nspbb.sk, tel.: 0915831521. Organizuje Slovenská urologická spoločnosť SLS, Sekcia sestier pracujúcich v urológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.