Téma: Nové poznatky v sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Kontakt: PhDr. Marta Majeríková, Fakultná nemocnica Trenčín, sociálne oddelenie, legionárska 28, 911 71 Trenčín, tel.: 032/6566633; 0908 535 661; e-mail: MMajerikova@zoznam.sk. Organizuje sekcia sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov SSSaPA, Fakultná nemocnica Trenčín, Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR – Zdravotnícka správa, Fakulta zdravotníctva TNUAD v Trenčíne.