Téma: Prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti o človeka. Kontakt: PhDr. Marta Majeríková, Fakultná nemocnica Trenčín, sociálne oddelenie, Legionárska 28, 911 71 Trenčín. Tel.: 032/6566633, 0908 535 661, e-mail: majerikovamarta@gmail.com; Organizuje sekcia sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, Fakultná nemocnica Trenčín, RÚVZ Trenčín, Fakulta zdravotníctva TNUAD v Trenčíne.