Po kliknutí na vyššie uvedený názov konferencie sa vám zobrazí I. informácia aj s prihláškou!!!  Téma: Vplyv modernej doby na neurologické ošetrovateľstvo. Kontakt: Mgr. Drahoslava Jurčová, II. neurologická klinika UNB ak. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: 0904267686, e-mail: Drahoslava.jurcova@kr.unb.sk, Mgr. Mária Savarová, tel.: 0908754757, e-mail: majasavarova@gmail.com. Organizuje Sekcia sestier pracujúcich v neurológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.