Po kliknutí na vyššie uvedený názov konferencie nájdete pozvánku aj prihlášku. Téma: Nové trendy v ošetrovateľstve. Kontakt: Slovenská lekárska spoločnosť, Ivana Vojteková, Cukrová 3, 813 22 Bratislava. e-mail: ivana.vojtekova@sssapa.sk, tel.: 0902404934. Vzdelávaciu akciu organizuje Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek.