Téma: Gynekologicko-pôrodnícka starostlivosť – včera, dnes a zajtra.  Kontakt: Mgr. Ľubica Staroňová, FNsP J.A.Reimana v Prešove, Klinika gynekológie a pôrodníctva, tel.: 051/7011220,  0903617655, e-mail : staronova@fnsppresov.sk. Organizuje Sekcia sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v gynekológii a pôrodníctve Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, FNsP J.A.Reimana v Prešove, Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie II., Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove.