Téma: Sestra v systéme slovenského zdravotníctva. Štátne zdravotníctvo versus súkromné zdravotníctvo. Kontakt: Mgr. Lucia Brozmanová, dipl. v. s., tel.: 0903466433, e-mail: sklb@coloplast.com. Organizuje Sekcia ošetrovateľského manažmentu Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, SKSaPA.