Po kliknutí na vyššie uvedený názov konferencie sa vám zobrazí pozvánka a prihláška !!! Téma: Nové trendy v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Kontakt: PhDr. Ivana Vojteková, PhD., Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, org. zložka SLS, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, tel.:  0902 404934, e-mail: ivana.vojtekova@sssapa.sk. Organizuje Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, org. zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti.