Téma: Nové trendy v ošetrovateľstve.  Kontakt: Mgr. Lucia Brozmanová, tel.: 0903466433,

e-mail: brozmanova.l@azet.sk. Organizuje Sekcia ošetrovateľského manažmentu Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.