Téma: Nové trendy v ošetrovateľstve.  Kontakt: Lucia Brozmanová, tel.: 0903466433, e-mail: sklb@coloplast.com. Organizuje Sekcia ošetrovateľského manažmentu Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, SKSaPA.