Kontakt: Mgr. Zuzana Vraniak, vraniakzuzana@gmail.com, 0903754932. Organizuje Sekcia sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v gynekológii a pôrodníctve  Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.