Kredity, získané za aktivity sústavného vzdelávania, organizovaného Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek sú a budú akceptované komorou, aj keď nebudú zaregistrované na portáli SKSaPA !!!