Po kliknutí na vyššie uvedený názov konferencie sa vám zobrazí pozvánka a prihláška!!! Téma: Inovácie v ošetrovateľskej starostlivosti. Anesteziológia a intenzívna starostlivosť. Vária. Kontakt: PhDr. Andrea Bučuričová, Detské Kardiocentrum SR, OAIM, Limbová 1, Bratislava, 833 51, tel.: 0903 709 151, e-mail: IPsekcia@gmail.com. Vzdelávaciu akciu organizuje Sekcia sestier pracujúcich v intenzívnej medicíne v pediatrii SSSaPA, org. zložka SLS.