Téma: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť  o dieťa s respiračnými ochoreniami. Varia. Kontakt: PhDr. Eva Kučerová, KDAIM UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin, e-mail: kucerova@unm.sktel. 043/ 4203 936, 043/4203 192,  mobil 0907 454 685. Organizuje Sekcia sestier pracujúcich v intenzívnej medicíne v pediatrii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Univerzitná nemocnica Martin,  Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny UNM, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Martin, Občianske združenie na pomoc kriticky chorým deťom severného Slovenska.