Po kliknutí na názov sa vám zobrazí celá informácia!!!

- Sekcia sestier pracujúcich v internej medicíne – zmena názvu na: Sekcia sestier pracujúcich v internej medicíne a v príbuzných odboroch,

- Územná sekcia SSSaPA a SSLAZ – zmena názvu na: Územná sekcia SSSaPA,

- začlenenie Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii, Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii a Sekcie sestier pracujúcich v neurológii do Sekcie sestier pracujúcich v internej medicíne a v príbuzných odboroch,

- začlenenie Sekcie sestier pracujúcich v dentálnej hygiene a zubnom lekárstve, Sekcie sestier pracujúcich v oftalmológii a Sekcie sestier pracujúcich v centrálnej sterilizácii do Sekcie sestier pracujúcich v chirurgických odboroch,

- začlenenie Územnej sekcie Košice do Územnej sekcie SSSaPA.