Po kliknutí na nadpis sa zobrazí celá informácia !!!! Súťaž Sestra roka 2012 vyvrcholila slávnostným galavečerom v Činohre Slovenského národného divadla v Bratislave za účasti ministerky zdravotníctva SR Zuzany Zvolenskej. V kategórii Poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti zvíťazila Mgr. Helena Gondárova – Vyhníčková z KAIM Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, ktorá je členkou Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, org. zložky SLS. Ďalšími finalistkami v tejto kategórii boli: Mária Kráľovičová, DVS z ADOS Linda z Piešťan a Mgr. Jaroslava Lunterová z internej a kardiologickej ambulancie v Revúcej. Aj v kategórii Sestra manažérka bola naša spoločnosť zastúpená PhDr. Martou Gažiovou z FN Milosrdní bratia v Bratislave, ktorá je členkou štyroch sekcií našej spoločnosti. Ďalšou finalistkou v tejto kategórii bola PhDr. Dagmar Chanáthová z ADOS Charitas v Prešove a víťazkou sa stala PhDr. Melanie Beťková, PhD. z FN v Trnave. Ocenením Sestra sestier sa môže pýšiť Mária Kráľovičová, DVS. Tento titul bol udelený po prvýkrát na základe internetového hlasovania. Cenu za celoživotné dielo v ošetrovateľstve získala prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD., dekanka Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. K udeleniu významného ocenenia – Striebornej ruže sv. Alžbety všetkým štyrom víťazkám srdečne gratulujeme!!!