Téma:Nové diagnostické a terapeutické postupy v karcinóme prsníka z pohľadu sestry, význam edukácie v prevencii, diagnostike a liečbe karcinómu prsníka, ošetrovateľská starostlivosť o pacientku s karcinómom prsníka počas chirurgie, rádioterapie a chemoterapie, kazuistika v mamológii, varia. Kontakt: PhDr. Erika Zámečníková, Mamologické oddelenie, OÚsA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava, Tel.: 02/32249608, 0911770676, e-mail: erika.zamecnikova@ousa.sk. Organizuje sekcia zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v mamológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, SEKCAMA SOS pri SLS.