Téma: Manažment v ošetrovateľskej praxi Kontakt: Mgr. Lucia Brozmanová, tel.: 0903899767, e-mail: brozmanova.lucia@procare.sk. Organizuje Sekcia ošetrovateľského manažmentu Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.