Téma: Paliatívna starostlivosť v nefrológii. Kontakt: PhDr. Jana Híčiková, tel.: 00421 907 103 663; e-mail: jhicikova@gmail.com; Organizuje sekcia sestier pracujúcich v nefrológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.