Téma: Bezpečnosť pacienta v ošetrovateľskej a medicínskej starostlivosti, varia.

Kontakt: Mgr. Oľga Pilková, OAIM DONsP, 026 01 Dolný Kubín, tel.: 0903542094; e-mail: olga.pilkova@gmail.com

Organizuje Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne SSSaPA, Dolnooravská NsP Dolný Kubín, Hornooravská NsP Trstená,

SKSaPA – regionálne komory Dolný Kubín a Trstená.