Celoslovenská konferencia sestier a pôrodných asistentiek, 29. novembra 2013, kongresová sála Ministerstva zdravotníctva SR, Bratislava

Po kliknutí na vyššie uvedený názov konferencie nájdete pozvánku aj prihlášku. Téma: Nové trendy v ošetrovateľstve. Kontakt: Slovenská lekárska spoločnosť, Ivana Vojteková, Cukrová 3, 813 22 Bratislava. e-mail: ivana.vojtekova@sssapa.sk, tel.: 0902404934. Vzdelávaciu akciu organizuje Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek.

XXXI. Slovenské pracovné dni sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne, 10. – 11. október 2013, Hotel Citypark, Dolný Kubín

Téma: Bezpečnosť pacienta v ošetrovateľskej a medicínskej starostlivosti, varia. Kontakt: Mgr. Oľga Pilková, OAIM DONsP, 026 01 Dolný Kubín, tel.: 0903542094; e-mail: olga.pilkova@gmail.com Organizuje Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne SSSaPA, Dolnooravská NsP Dolný Kubín, Hornooravská NsP Trstená, SKSaPA – regionálne komory Dolný Kubín a Trstená.

Sestra roka 2012

Po kliknutí na nadpis sa zobrazí celá informácia !!!! Súťaž Sestra roka 2012 vyvrcholila slávnostným galavečerom v Činohre Slovenského národného divadla v Bratislave za účasti ministerky zdravotníctva SR Zuzany Zvolenskej. V kategórii Poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti zvíťazila Mgr. Helena Gondárova – Vyhníčková z KAIM Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, ktorá je členkou Sekcie sestier pracujúcich v [...]

Vzdelávací projekt “Zdravý štart” určený predovšetkým sestrám pracujúcim v pediatrii

Po kliknutí na nadpis sa zobrazí celá informácia !!! Ide o projekt, ktorého vznik iniciovala spoločnosť Nutricia a pripravila ho so skupinou partnerských organizácií. Jeho cieľom je podporovať zdravie detí vo veku 6-36 mesiacov budovaním správnych stravovacích návykov v rodinách. Program je primárne určený sestrám pediatrických ambulancií.  Je akreditovaný Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek (SSSaPA) [...]

Celoslovenská konferencia sestier VI. Slovenský chirurgický deň dňa 26. apríla 2013 v Prešove

Po kliknutí na vyššie uvedený názov konferencie nájdete všetky potrebné tlačivá (pozvánka, prihláška)

Dôležité upozornenie !!!

Kredity, získané za aktivity sústavného vzdelávania, organizovaného Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek sú a budú akceptované komorou, aj keď nebudú zaregistrované na portáli SKSaPA !!! 

Zmluva o spolupráci medzi Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a našou spoločnosťou

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, org. zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej len SSSaPA) a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len SKSaPA)  uzatvorili dňa 24. 10. 2012 zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní odborných vzdelávacích podujatí. Predmetom tejto spolupráce je: -          vzájomné oboznamovanie sa o plánovaných celoslovenských vzdelávacích aktivitách, -          uverejňovanie zoznamu plánovaných vzdelávacích podujatí na webových stránkach SSSaPA [...]