VII. celoslovenská konferencia sekcie zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v mamológii, 15. máj 2015, Bratislava

Téma: Nové diagnostické a terapeutické postupy v karcinóme prsníka z pohľadu sestry, význam edukácie v prevencii, diagnostike a liečbe karcinómu prsníka, ošetrovateľská starostlivosť o pacientku s karcinómom prsníka počas chirurgie, rádioterapie a chemoterapie, kazuistika v mamológii, varia. Kontakt: PhDr. Erika Zámečníková, erika.zamecnikova@ousa.sk; 0911770676. Organizuje sekcia zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v mamológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, SEKCAMA SOS pri SLS, Slovenská onkologická spoločnosť.

13. ročník edukačného stretnutia sestier pracujúcich v diabetológii, február 2015, Liptovský Mikuláš

Téma: Nové trendy v self-monitoringu. Organizuje Sekcia sestier pracujúcich v diabetológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek. Kontakt: Mgr. Eva Szabóová, tel.: 0907498493, e-mail: eva.szaboova58@gmail.com

Celoslovenská konferencia sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, 16. máj 2014, kongresová sála Ministerstva zdravotníctva SR, Bratislava

Po kliknutí na vyššie uvedený názov konferencie sa vám zobrazí pozvánka a prihláška !!! Téma: Nové trendy v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Kontakt: PhDr. Ivana Vojteková, PhD., Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, org. zložka SLS, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, tel.:  0902 404934, e-mail: ivana.vojtekova@sssapa.sk. Organizuje Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, org. zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti.

9. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neurológii, 11. – 12. apríl 2014, hotel Družba, Bratislava

Po kliknutí na vyššie uvedený názov konferencie sa vám zobrazí I. informácia aj s prihláškou!!!  Téma: Vplyv modernej doby na neurologické ošetrovateľstvo. Kontakt: Mgr. Drahoslava Jurčová, II. neurologická klinika UNB ak. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: 0904267686, e-mail: Drahoslava.jurcova@kr.unb.sk, Mgr. Mária Savarová, tel.: 0908754757, e-mail: majasavarova@gmail.com. Organizuje Sekcia sestier pracujúcich v neurológii Slovenskej spoločnosti [...]

I. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v intenzívnej medicíne v pediatrii, 23. – 24. januára 2014, hotel Dixon, Banská Bystrica

Po kliknutí na vyššie uvedený názov konferencie sa vám zobrazí pozvánka a prihláška!!! Téma: Inovácie v ošetrovateľskej starostlivosti. Anesteziológia a intenzívna starostlivosť. Vária. Kontakt: PhDr. Andrea Bučuričová, Detské Kardiocentrum SR, OAIM, Limbová 1, Bratislava, 833 51, tel.: 0903 709 151, e-mail: IPsekcia@gmail.com. Vzdelávaciu akciu organizuje Sekcia sestier pracujúcich v intenzívnej medicíne v pediatrii SSSaPA, org. zložka SLS.