II. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v intenzívnej medicíne v pediatrii, 22. – 23. apríl 2016, Martin, hotel Viktória

Téma: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť  o dieťa s respiračnými ochoreniami. Varia. Kontakt: PhDr. Eva Kučerová, KDAIM UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin, e-mail: kucerova@unm.sktel. 043/ 4203 936, 043/4203 192,  mobil 0907 454 685. Organizuje Sekcia sestier pracujúcich v intenzívnej medicíne v pediatrii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Univerzitná nemocnica Martin,  Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny UNM, [...]

Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v manažmente, 11. marec 2016, Cafe Lampy, Bratislava

Téma: Nové trendy v ošetrovateľstve.  Kontakt: Mgr. Lucia Brozmanová, tel.: 0903466433, e-mail: brozmanova.l@azet.sk. Organizuje Sekcia ošetrovateľského manažmentu Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek.