Informácia o zmene názvu a zlúčení vybraných odborných a územných sekcií SSSaPA od 1. 1. 2017

Po kliknutí na názov sa vám zobrazí celá informácia!!! - Sekcia sestier pracujúcich v internej medicíne – zmena názvu na: Sekcia sestier pracujúcich v internej medicíne a v príbuzných odboroch, - Územná sekcia SSSaPA a SSLAZ – zmena názvu na: Územná sekcia SSSaPA, - začlenenie Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii, Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii a Sekcie sestier pracujúcich v neurológii do Sekcie [...]