Zloženie výboru a dozornej rady SSSaPA

na roky 2016 – 2019

 

Výbor:

prezidentka: PhDr. Andrea Bučuričová (0903 709 151)

podpredsedníčka: PhDr. Erika Zámečníková

vedecká sekretárka: Mgr. Lucia Brozmanová

členka výboru: PhDr. Marta Majeríková

členka výboru: Mgr. Lenka Vraníková

Dozorná rada:

Mgr. Mária Judičáková

Stanislava Sabová

Mgr. Zina Veždúrová